Filozofií naší společnosti je poskytnutí komplexních ekonomických služeb, nejen samostatného účetnictví.

Prohlédněte si naše služby Kontaktujte nás

Výhodou společnosti je zajištění služeb zkušenými účetními, které nejsou vázány pracovní dobou a jednou centrální kanceláří.

Prohlédněte si naše služby Kontaktujte nás

Z důvodu poskytování komplexnosti služeb Vám zajistíme spolupráci s dalšími odborníky pro Vaše problémy.

Prohlédněte si naše služby Kontaktujte nás

Zápis skutečného majitele do rejstříku

content 30.12.2018

Rejstříkový zákon zřídil novou evidenci údajů o skutečných majitelích právnických osob. Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v příslušné právnické osobě.Zápis skutečného majitele pro právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku je třeba provést nejpozději do 1. ledna 2019. V rámci této lhůty zápis rovněž nepodléhá soudnímu poplatku. Po uplynutí této doby bude činit poplatek za zapsání údajů o skutečném majiteli pro právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku 1 000 Kč.Oznámení pro klienty

 
 
UP